top of page
Poolområde
IMG_3475.JPG
IMG_9308.JPG
IMG_0266.JPG
IMG_0853.JPG
Totalentreprenad av nybyggnad med poolområde i 20-talsstil: Our Services

Totalentreprenad av nybyggnad med pool-område i 20-talsstil

Nybyggnation av garage med poolhus samt poolområde.

  • Markberedning

  • Murad pool med liner

  • Stenläggning av poolområde

  • Gjuten platta på mark

  • Murad lättbetongstomme

  • Tegel och putsad fasad

  • Tegeltak

Totalentreprenad av nybyggnad med poolområde i 20-talsstil: Text
bottom of page