Fasadbyte
IMG_4667.JPG
IMG_8140.JPG
IMG_4279.JPG
IMG_2187.JPG
IMG_8795.JPG
IMG_6041.JPG
 

Fasadrenovering av tidigare en-stegsfasad

  • Byte av enstegsfasad

  • Luftspalt tillförd

  • Putsning av fasad

  • Målning